Produkcja

Inwestycje i nowe uruchomienia


W lutym 2008 r. Odlewnia Ostrowiec uruchomiła nowoczesną i ekologiczną linię regeneracji masy formierskiej z dostosowaniem do wymogów ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami przemysłowymi

Linia posiada nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne. Pracuje w pełnej automatyce

Aktualnie prowadzona jest regeneracja masy formierskiej typu Floster.

Wydajność linii wynosi 5t/godz.Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia i Gospodarki Wodnej.

©2018 Odlewnia Ostrowiec Sp. z o.o