Oferta

Odlewnia Ostrowiec produkuje odlewy żeliwne, staliwne i z metali nieżelaznych ręcznie formowane w technologii z sypkich mas samoutwardzalnych i bentonitowych.

Specjalizujemy się w produkcji odlewów jednostkowych wielkogabarytowych o masie do 30 ton oraz odlewów średnio i małoseryjnych o masie od 1 kg odpornych na ścieranie, żaroodporne i żarowytrzymałe.

Produkujemy odlewy w gatunkach :

STALIWO ( węglowe, niskostopowe, wysokostopowe )

ŻELIWO ( szare, sferoidalne, odporne na ścieranie, stopowe )

Asortyment produkowanych wyrobów :

KADZIE o pojemności od 0,5 m3 do 16,5 m3 ze staliwa i żeliwa o masie od 0,5 t do 26,0 t dla hut stali, żelazostopów, miedzi, ołowiu i cyny.

ODLEWY WIELKOGABARYTOWE o wymiarach 4000 x 4000 x 3000 mm, lub Ø 4200 mm x 3000 mm i ciężarze od 1,0 do 30,0 ton dla hutnictwa ( leje, płyty podwlewnicowe, nadstawki, walce, wlewnice) dla przemysłu cementowego ( dennice i czopy młynów cementowych), dla przemysłu energetycznego
( piasty i pierścienie młynów wentylatorowych ), dla przemysłu maszynowego ( korpusy maszyn i urządzeń, prasonożyce, stojaki, piasty, łoża, koła, pierścienie, chwytaki )

ODLEWY TRUDNOŚCIERALNE dla przemysłu wydobywczego ( elementy kruszarek, wykładziny młynów, mielniki, płyty mielące, listwy ślizgowe ), dla przemysłu cementowego i energetycznego ( wykładziny młynów, kule mielące, pyłoprzewody, płyty bijakowe, poprzeczki ).

ODLEWY ŻAROODPORNE I ŻAROWYTRZYMAŁE do pieców grzewczych ( ruszta, podpory, palniki, trzymacze płomienia, tygle, kształtki, zawirowacze płomienia ).

INNE ODLEWY dla przemysłu okrętowego ( koła łańcuchowe, koła jezdne, sprzęgła, głowice, koła pasowe ) , dla hutnictwa ( pozostały osprzęt stalowniczy i walcowniczy ), wodno – kanalizacyjne ( włazy, kraty ściekowe, kolana, trójniki, prostki ).

   
   
   
©2018 Odlewnia Ostrowiec Sp. z o.o